Polityka prywatności - Ochrona Danych Osobowych

Polityka prywatności - Ochrona Danych Osobowych określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez właściciela sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.tkaninysklep.pl - KAMELEON Józef Bożek, 34-222 Zawoja 1946. Zasady te wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018r.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma KAMELEON Józef Bożek, 34-222 Zawoja 1946. Zasady regulują przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową www.tkaninysklep.pl, w szczególności jego zarejestrowanych użytkowników i klientów, którzy złożą zamówienie za pośrednictwem strony internetowej. Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. RODO).

Dane osobowe dostarczone są przez klientów. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć konto lub skorzystać z opcji zakupów. Przede wszystkim przetwarzane są dane osobowe, które zostają podane przez Państwa podczas rejestracji lub w procesie zamówienia. Dane te obejmują, w szczególności adres e-mail klientów, jak również imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz szczegóły płatności.

Firma KAMELEON Józef Bożek nie zbiera ani w żaden inny sposób nie przetwarza wrażliwych danych osobowych, w tym informacji o Państwa zdrowiu, wyznaniu religijnym, itp.

Aby zrealizować zamówienie używamy Państwa imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych. Przetwarzanie danych w tym przypadku obejmuje wszystkie czynności od rejestracji, przetwarzania, w tym płatności i dostawy zamówionych towarów.

Dane osobowe są przetwarzane przez Firmę KAMELEON. Wszystkie osoby mające dostęp do danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności, a zobowiązanie to trwa nawet po zakończeniu współpracy. Jeżeli Państwo dokonujecie zakupów, dane przekazujemy – w zależności od wybranego modelu zakupu – kurierom realizującym dostawy, Poczcie Polskiej oraz operatorom płatności.

Firma KAMELEON Józef Bożek przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy przez cały czas trwania zamówienia, w tym płatności i dostawy towarów. Zgodnie z prawem, Firma zachowuje niektóre dane zawarte w dokumentach księgowych (np. w fakturach).

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Firmą KAMELEON Józef Bożek i poprosić o korektę danych osobowych, jeśli są niedokładne lub niekompletne, wyjaśnienie i usunięcie wadliwych stanów.

Firma KAMELEON dba o bezpieczeństwo Państwa danych. Obsługa danych osobowych jest w pełni zgodna z obowiązującym prawem, w tym z ogólną polityką prywatności. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Firmą KAMELEON Józef Bożek (dane w zakładce kontakt).

Zgoda

Dokonując rejestracji/wysyłając formularz zakupu, wyraża Pan/i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez administratora w celu realizacji Pana/Pani zgłoszenia.